Category

Similar Problems

0105. Massiv5

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o`lchamli sonli massiv [a,b] qismida yotmaydigan elementlarining o`rtacha qiymati xisoblansin.


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda n ($1\le n \le 100$). Ikkinchi satrda n ta butun son ($0\le a[i] \le 100$).Chiquvchi ma`lumotlar: Masala yechimini $10^{-2}$ aniqlikda.

Input
6
51 49 9 76 56 78
1 4
Output
67.00
Input
6
51 66 89 75 15 63
1 4
Output
39.00