Category

Similar Problems

0104. Massiv4

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o`lchamli sonli massivni min elementini massivni oxirgi elementi bilan o`rin almashtirilsin


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda n ($1\le n \le 100$). Ikkinchi satrda n ta butun son ($0\le a[i] \le 100$).


Chiquvchi ma`lumotlar: Xosil bo`lgan massiv elementlari.

Input
4
74 0 1 33
Output
74 33 1 0
Input
13
8 37 42 64 16 7 40 12 13 21 24 11 98
Output
8 37 42 64 16 98 40 12 13 21 24 11 7