Category

Similar Problems

0103. Massiv3

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o`lchamli sonli massiv k-elementidan l-elementigacha bo`lgan elementlarining o`rtacha qiymati xisoblansin


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda n ($1\le n \le100$). Ikkinchi satrda n ta butun son ($0\le a[i] \le100$). Uchinchi satrda k va l ($1\le k,l \le n$);


Chiquvchi ma`lumotlar: Bitta butun son masala yechimi. Yechim $10 ^ {-1}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
3
38 39 41
1 2
Output
38.5
Input
10
6 93 73 62 26 28 65 74 53 59
8 9
Output
63.5