Category

Similar Problems

0102. Massiv2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o`lchamli sonli massiv [a,b] qismidagi elementlari massivni eng kichik elementiga bo`lib chiqilsin qolganlari o`zgartirishsiz qoldirilsin.


Kiruvchi ma`lumotlar: birincha satrda n ($1\le n \le 100$). ikkinchi satrda n ta butun son ($1\le c[i] \le 100$). Uchinchi satrda a va b oraliqlar ($1\le a,b \le n)$


Chiquvchi ma`lumotlar: n ta son masala yechimlari probel bilan ajratilgan xolda.Yechimlar $10^{-1}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
4
44 99 55 12
1 3
Output
3.7 8.3 4.6 12.0
Input
2
15 8
1 1
Output
1.9 8.0