Category

Similar Problems

0101. Massiv1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o`lchamli sonli massivni o`rtacha qiymatidandan kichik elementlarini o`rtacha qiymati xisoblansinKiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda n $1\le n \le 100$. Ikkinchi satrda n ta butun son $0\le a[i] \le 100$;Chiquvchi ma`lumotlar: Bitta butun son masala yechimi. Yechim $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
6
58 22 17 84 50 53
Output
19.50
Input
13
8 37 42 64 16 7 40 12 13 21 24 11 8
Output
12.00