Category

Similar Problems

1006. Kombinatorik hisob 1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

$n$ ta har hil elementni $m$ ta qutiga qancha uslubda solib bo'ladi-ki, hech qaysi quti bo'sh qolmasin?


Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda 2 ta natural son, $n(1 \le n, m \le 1000)$.


Chiquvchi ma’lumotlar

Yagona qatorda masala yechimini chiqaring. Javob katta bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun javobni $10^9 + 7$ ga bo'lgandaki qoldiqini chiqaring.Input
3 2
Output
6
Input
4 3
Output
36