Category

Similar Problems

1005. Boshqacha tartib 3

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $1$ dan $n$ gacha sonlar berilgan. Siz bu ketma-ketlikda leksiografik jihatdan $k$-chi turgan sonni chiqaring.


Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda 2 ta natural son, $n, k(1 \le k \le n \le 10^9)$.


Chiquvchi ma’lumotlar

Yagona qatorda masala yechimini chiqaring.


Input
1234 123
Output
1108
Input
9999 1112
Output
2
Input
12345678 1234567
Output
11111104