Category

Similar Problems

1001. To'g'ri kavsli ketma-ketliklar 2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $n$ soni berilgan. Siz $n$ ta ochiluvchi va yopiluvchi qavslar orqali to'g'ri qavsli ketma-ketliklardan qanchani yasasa bo'lishini toping.


Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda 1 ta natural son, $n(1 \le n \le 10^5)$.


Chiquvchi ma’lumotlar

Yagona qatorda masala yechimini chiqaring. Javob katta bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun javobni $10^9 + 7$ ga bo'lgandaki qoldiqini chiqaring.


Izoh:

$n = 1$ holat uchun: $()$.

$n = 2$ holat uchun: $(()), ()()$.

$n = 3$ holat uchun: $((())), ()(()), ()()(), (()()), (())()$.

Input
1
Output
1
Input
2
Output
2
Input
3
Output
5