1-kurslar uchun musobaqa #4

Masalalar

# Masala nomi
A Kombinatsiya 0.5s / 64MB
B Char 1s / 64MB
C Doston boshqotirmasi 1s / 64MB
D Birlar soni 1s / 64MB
E Tekshiruv 1s / 64MB
F A bo’yicha saralash 1s / 64MB
G Tosh, qaychi, qog'oz 1s / 128MB