Python #2

Masalalar

# Masala nomi
A Maksimum 1s / 64MB
B Chiziqli12 1s / 64MB
C Sikl38 1s / 64MB
D Saralash 1s / 64MB
E Jek va loviya poyasi 1s / 64MB
F Massiv18 1s / 64MB
G Satrlar8 1s / 64MB
H Satrlar16 1s / 64MB
I Ketma-ketlik 1s / 64MB
J Har xil sonlar 1s / 64MB