Muhammad al Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filiali talabalari uchun sovrinli musobaqa 1-turi

Masalalar

# Masala nomi
A 12 ga bo'linish 1s / 64MB
B Chuqur matematika 2s / 128MB
C Eng kichik bit 1s / 64MB
D Satrlarni mantiqiy qo’shish 1s / 128MB
E O'ylangan son 1s / 128MB
F Urburchak turi 1s / 64MB
G Antiqa yig'indi 2s / 64MB