contest #2

Masalalar

# Masala nomi
1 Ikkilikdagi nollar 1s / 128MB
2 Kasrlarni saralash 1s / 64MB
3 Binar daraja 1s / 64MB
4 Daraja 1s / 64MB
5 Raqamlar ko'paytmasi 0.5s / 64MB
6 Raqamli ildiz 1s / 64MB
7 Massivlarni birlashtirish 1s / 64MB
8 Satrlar15 1s / 64MB