914-22 guruh musobaqa #1

Masalalar

# Masala nomi
A Massiv1 1s / 64MB
B Massiv2 1s / 64MB
C Massiv yig'indisi 1s / 64MB
D Massiv7 1s / 64MB
E Kvadratlar yig`indisi 1s / 64MB