21-Maktab training #1

Masalalar

# Masala nomi
1 Summa 1s / 64MB
2 Chiziqli12 1s / 64MB
3 Tarmoqlanuvchi12 1s / 64MB
4 Sikl8 1s / 64MB
5 Yakuniy_2_J 1s / 64MB
6 Yakuniy_3_B 1s / 64MB
7 Bo'luvchilar soni 1s / 64MB