Python #1

Masalalar

# Masala nomi
A Yig'indi 1s / 128MB
B Juft sonlar 1s / 128MB
C Ifoda 1s / 128MB
D Kvadrat sonlar 1s / 128MB
E 3 ta son 1s / 128MB
F O'ylangan son 1s / 128MB
G Matematiklar 1s / 128MB
H Rasm 1s / 128MB
I Topishmoq 1s / 128MB