942-22 guruh, Musobaqa#1

Masalalar

# Masala nomi
A Yakuniy_4_A 1s / 64MB
B Yakuniy_4_B 1s / 64MB
C Yakuniy_3_E 1s / 64MB
D Yakuniy_3_H 1s / 64MB
E oraliq1 1s / 64MB