961-22 guruh, Musobaqa#1

Masalalar

# Masala nomi
A Uchburchak yuzasi 1s / 64MB
B Yakuniy_1_A 1s / 64MB
C Yakuniy_2_A 1s / 64MB
D Yakuniy_1_J 1s / 64MB