941-22 guruh. Musobaqa #1

Masalalar

# Masala nomi
A Yakuniy_1_C 1s / 64MB
B Yakuniy_4_J 1s / 64MB
C Sikl28 1s / 64MB
D Sikl6 1s / 64MB