1-kurslar uchun musobaqa 2022

Masalalar

# Masala nomi
A Oxirgi raqam 1s / 64MB
B Oddiy yig’indi 0.5s / 64MB
C Yakuniy_1_I 1s / 64MB
D O'rta arifmetik 1s / 64MB
E Kasr 1s / 64MB