contest #1

Masalalar

# Masala nomi
1 Ketma-ketlik 1s / 64MB
2 Shifu masalasi 1s / 64MB
3 Firibgarlar 1s / 64MB
4 OYDT12 1s / 64MB
5 Nollar 1s / 64MB
6 Kitoblar 1s / 128MB