1-kurslar uchun musobaqa #12

Masalalar

# Masala nomi
A Ikkilikdagi nollar 1s / 128MB
B Kasrlarni saralash 1s / 64MB
C Grey kodi 1s / 64MB
D Eng ko’p uchragan harf 1s / 64MB
E Tangalar 1s / 64MB
F Pufakchali saralash 1s / 64MB
G Diyor va ingiliz-til 1s / 64MB