1-kurslar uchun musobaqa #11

Masalalar

# Masala nomi
A Inversiyalar soni 1s / 64MB
B Contest 1s / 64MB
C Shihnazar ketma-ketligi 1s / 64MB
D Bersoft 1s / 64MB
E Eng kichik bit 1s / 64MB
F Devor 1s / 64MB
G To’g’ri to’rtburchak 1s / 64MB