1-kurslar uchun musobaqa #10

Masalalar

# Masala nomi
A Raqamlar ko'paytmasi 0.5s / 64MB
B Nodir va gugurt cho'pi 5s / 64MB
C Anagrams 1s / 64MB
D Massivlarni birlashtirish 1s / 64MB
E Determinant 1s / 64MB
F Arifmetik progressiya 1s / 64MB
G Binar qidiruv_2 2s / 64MB