1-kurslar uchun musobaqa #9

Masalalar

# Masala nomi
A Ko'pburchak dioganallari 3s / 64MB
B Bo'linadigan sonlar 2 1s / 128MB
C Bo'linadigan sonlar 3 1s / 128MB
D Mukammal sonlar 1s / 64MB
E Binar qidiruv 2s / 64MB
F Tub sonlar yig'indisi 1s / 64MB
G Sonlar ketma-ketligi 1s / 64MB