TATU Urganch filiali Respublika fan olimpiadasiga saralash. Div 2

Masalalar

¹ Masala nomi
A Yig’indi ko’rinishda ifodalash 1s / 64MB    2
B Polyar burchak 1s / 64MB     2
C Oddiy yig’indiga teskari masala 1s / 64MB    2
D Birlar soni 1s / 64MB     1