Online contest #30

Masalalar

Masala nomi
A Axborot uzatish 1s / 64MB    18
B O'rta arifmetik 1s / 64MB     21
C Qizil va Yashil olmalar 1s / 64MB    8
D Chumoli 1s / 64MB     3
E EKUBni kattalashtirish 1s / 64MB    1
F Har hil qism massiv 3s / 64MB     5
G To'la kvadrat 2s / 64MB    1
H Mehmonlar 2s / 64MB     3