Yo`nalishlar
Hozirda online

Statistika

Masalalar soni: 893

Foydalanuvchilar soni: 8016

Jo'natishlar soni: 661051

Muhokama yozuvlari: 3673

Yangiliklar soni: 92

Yangiliklar izohlari: 1119


So'ngi izohlar

 1. 1. D_HAKER_KING , , #003. Uchburchak

  Var s,h,a:real;
  begin         Write('1<=s,h<=100');
  Readln(s,h);
  a:=(2*s)/h;Write(a:2:2);
  end.

  Nimasi xatttooooo&&&&&&

 2. 4. Muzaffar Umarov , , #250. Oxirgi raqam

  #include<iostream>
  #include<math.h>
  using namespace std;
  int main ()
  {
  long long a, b;
      cin>>a>>b;
      a = a%10;
      b = b % 4;
      if(!b){a=pow(a,4);cout<<a%10;}
          else {a=pow(a,b);cout<<a%10;}
  }
  xatosi qayda acmp.ru da accepted bo'gan bu yerda o'tmasa

 3. 5. Muzaffar Umarov , , #200. Oddiy masala

  #include<fstream>
  main ()
  {
  int n, a, s=0;
  for(scanf("%d",&n); n--;)
    scanf("%d",&a),s+=a;
  printf("%d",s);
  }
  qiziq massiv nega kerak ekanaaa???

 4. 6. Muzaffar Umarov , , #200. Oddiy masala

  #include<fstream>
  main ()
  {
  int n, a, s=0;
  for(scanf("%d",&n); n--;)
    scanf("%d",&a),s+=a;
  printf("%d",s);
  }
  qiziq massiv nega kerak ekanaaa???

 5. #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  #define f(i,j,n) for(i=j;i<n; i++)
  main ()
  {
  long long a[501][501], x1, x2, y1, y2, n, m, i, j, k, l, s=0,q;

  cin >> n >> m;
  f(i,1,n+1)
    f(j,1,m+1)
       cin >> a[i][j];
    cin >> q;
    f(k,0,q)
    {
     s=0;
     cin >> x1 >> y1 >> x2 >> y2;
       f(i,x1,x2+1)
          f(j,y1,y2+1)
             {
              s+=a[i][j];
             }
             cout << s<<endl;
    }  
  }

 6. 9. Muzaffar Umarov , , #353. Urburchak turi

  #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  main ()
  {
  long long a, b, c;
  cin >> a >> b >> c;
  if(a>b) swap(a,b);
  if(a>c) swap(a,c);
  if(b>c) swap(b,c);

  if(a*a+b*b==c*c) cout << 1; else
  if(a*a+b*b>c*c) cout << 2; else cout << 3;
  cout << " ";

  if(a==c) return cout << "one",0;
  if(a==b || b==c) return cout << "two",0;
  cout << "three";
  }

 7. 10. Muzaffar Umarov , , #348. oraliq9

  #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  int a, n, m, i,s1,s2;
  main ()
  {
  cin >> n >> m; n*=m;
  for(i=0; i<n; i++)
     {cin>>a;if(a>0)s1+=a; else s2+=a;}
      printf("%.2f",1.0*s1/s2);
  }

Muhokamada qatnashish uchun dastlab tizimga kiring yoki ro`yxatdan o`ting!