Yo`nalishlar
Hozirda online

Statistika

Masalalar soni: 909

Foydalanuvchilar soni: 8824

Jo'natishlar soni: 714631

Muhokama yozuvlari: 4541

Yangiliklar soni: 98

Yangiliklar izohlari: 1177


So'ngi izohlar

 1. 2. Maxmadiyorov Faxriddin , , #416. OYDT17

  #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  int main ()
  {
      deque<int> list;
      deque<int>::iterator it;
     string s; getline(cin, s);
     int k=s.size();
     for (int i=0; i<k; i++)
     {
         if (s[i]=='a')
         list.push_back(i+1);
     }
         for (it=list.begin(); it!=list.end(); it++)
         cout<<*it; }

 2. 3. Maxmadiyorov Faxriddin , , #413. OYDT14

  #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  int main ()
  {
      int array[1000];
      int n; cin>>n;
      for (int i=0; i<n; i++)
      cin>>array[i];
      sort(array, array+n);
      for (int i=0; i<n; i++)
      cout<<array[i]<<" ";
      cout<<endl;
      for (int i=n-1; i>=0; i--)
      cout<<array[i]<<" ";
  }
      

 3. 4. Mamurjon Mirzapulatov , , #478. Davriy son

  Var n,i,s:longint; label a1;
  begin
  read(n);s:=0;
  if n/2=trunc(n/2) then begin writeln('no');goto a1;end
    else
         for i:=1 to n do
            begin
             if n/i=trunc(n/i) then s:=s+1;
            end;
     begin
      if s=2 then writeln('yes') else writeln('no');
     end;

 4. 5. Mamurjon Mirzapulatov , , #449. TDT19

  Var n,i,s:longint; label a1;
  begin
  read(n);s:=0;
  if n/2=trunc(n/2) then begin writeln('no');goto a1;end
    else
         for i:=1 to n do
            begin
             if n/i=trunc(n/i) then s:=s+1;
            end;
     begin
      if s=2 then writeln('yes') else writeln('no');
     end;

 5. 6. Mamurjon Mirzapulatov , , #181. Orollar

  Var n,i,s:longint; label a1;
  begin
  read(n);s:=0;
  if n/2=trunc(n/2) then begin writeln('no');goto a1;end
    else
         for i:=1 to n do
            begin
             if n/i=trunc(n/i) then s:=s+1;
            end;
     begin
      if s=2 then writeln('yes') else writeln('no');
     end;

 6. 7. Mamurjon Mirzapulatov , , #418. OYDT19

  var n:integer; s,i:real;
  begin
  read (n);
  s:=0;
  i:=1;
  while i <=n do begin
  s:=s+(3*i*i*i+4*sqr (i)+5*i)/(i*i*i+sqr (i)+i);
  i:=i+1;
  end;
  writeln(s:0:2);
  end.

 7. #include<iostream>
  #include<string.h>
  #include<algorithm>
  using namespace std;
  struct  biatlon{
  string s;
  int x,t,in,vaqt;


  };
  bool alm(biatlon s1, biatlon s2 ){
  return (s1.vaqt<s2.vaqt) || (s1.vaqt==s2.vaqt && s1.x<s2.x) || (s1.vaqt==s2.vaqt&&s1.x==s2.x&&s1.t>s2.t) ||(s1.vaqt==s2.vaqt&&s1.x==s2.x&&s1.t==s2.t&&s1.in<s2.in);
  }
  int main ()
  {
  biatlon a[100];
  int n,x,y;
  char f;
  cin>>n;
  for(int i=0;i<n;i++){
  cin>>a[i].s>>x>>f>>y>>a[i].x>>a[i].t;
  a[i].vaqt=60*x+y+200*a[i].x/(a[i].t*60);
  a[i].in=i;

  }
  sort(a,a+n,alm);
  for(int i=0;i<n;i++){
  cout<<a[i].s<<" ";
  if(a[i].vaqt/60>=10)cout<<a[i].vaqt/60;
  else cout<<0<<a[i].vaqt/60;
  cout<<":";
  if(a[i].vaqt%60>=10)cout<<a[i].vaqt%60;
  else cout<<0<<a[i].vaqt%60;
  cout<<" ";
  cout<<a[i].x<<"\n";

  }

  }

 8. #include <bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  unsigned long long n,p=1,i=2,k;
  int main()
  {
  cin>>n;
  while(n!=1){
  while(n%i==0){
  n=n/i; k++;
  if(n%i!=0){
  p*=(pow(i,k+1)-1)*1./(i-1);
  }
  }k=0;
  i++;
  }cout<<p;
  }100% tug'risi

 9. 10. Nodir Qodirov, , #037. Tarmoqlanuvchi7

  #include <bits/stdc++.h>
  #include <stdio.h>
  using namespace std;

  int main()
  {
      int a,b;
      cin>>a>>b;
      if(a<=b) {a=0; cout<<a<<" "<<b;} else {cout<<a<<" "<<b;}
      return 0;
  }

Muhokamada qatnashish uchun dastlab tizimga kiring yoki ro`yxatdan o`ting!